COMPLEX BHP

FORMY WSPÓŁPRACY


Usługi wykonujemy w ramach:


stałej umowy


jednorazowego zlecenie

 

STAŁA UMOWA WSPÓŁPRACY

Przy stałej umowie współpracy oferujemy swoje usługi jako zewnętrzna służba BHP na podstawie art. 237(11)§2 Kodeksu pracy.
W umowie określony jest zakres świadczonych usług oraz warunki ich realizacji. W ramach stałej umowy współpracy zapewniamy m.in.:
szkolenia BHP wstępne i okresowe,
przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP,
prowadzenie postępowań powypadkowych w tym prowadzenie dokumentacji oraz rejestrów,
reprezentowanie zakładu przed organami kontrolnymi
opracowywanie instrukcji BHP

 Na życzenie klienta współpracę można rozszerzyć o inne usługi. Za świadczone usługi wystawiamy faktury VAT.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Przy podpisaniu umowy na stałą współpracę proponujemy zestaw usług w cenie stałej miesięcznej opłaty.

Dodatkowe korzyści to:
brak dodatkowych opłat za doradztwo w zakresie BHP oraz aktualizację dokumentacji BHP
bieżąca kontrola szkoleń BHP oraz badań lekarskich
bieżące informowanie pracodawcy o wszystkich obowiązkach ciążących na nim z zakresu BHP
przejęcie zadań służby BHP w zakładzie


JEDNORAZOWE ZLECENIE
Wszystkie oferowane Państwu usługi realizujemy również w formie jednorazowych zleceń, za które wystawiamy faktury VAT.


Powierzanie zadań BHP firmom zewnętrznym należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem!!! 


 

 


 

12-100 Szczytno, ul. Przemysłowa 6/8, tel. +48 513-992-046, e-mail: biczynski@complexbhp.com