COMPLEX BHP

Oferta » PPOŻ


Oferujemy:
• Sporządzanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
• Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
• Przeprowadzanie oraz koordynowanie próbnych alarmów i ewakuacji
• Opracowywanie planów ewakuacyjnych
• Sporządzanie i rozmieszczenie instrukcji postępowania na wypadek pożaru
• Oznakowywanie obiektów i terenów znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polskimi Normami
• Doradztwo w zakresie doboru podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego rozmieszczenia na terenie obiektu
• Opracowywanie wewnętrznych procedur i instrukcji postępowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i wybuchowym
• Przeprowadzanie audytów wewnętrznych z zakresu ppoż
• Reprezentowanie podmiotu przed organami kontrolnymi
• Wszelkiego rodzaju bieżące konsultacje z zakresu ppoż


 


 

 12-100 Szczytno, ul. Przemysłowa 6/8, tel. +48 513-992-046, e-mail: biczynski@complexbhp.com